תורמים ותורמות

ידידי המכון לארכיאולוגיה

ידידי המכון לאריכאולוגיה הינה עמותה התומכת בפעילות המכון והספרייה לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בעזרת תרומתם הנדיבה נקנו רבים מספרי האוסף בשנים האחרונות.

פרופ' ישראל רול (1937-2010)

מרצה וחוקר בחוג ללימודים קלאסיים ובחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב בין השנים 1977 ל-2007.

מעל לשלוש מאות ספרים מאוספו הפרטי נתרמו על ידי משפחתו לספרייה והיו הבסיס לאוסף הקלאסי הכולל ארכיאולוגיה קלאסית, לימודים קלאסיים והיסטוריה של התקופה הרומית.

פרופ' משה כוכבי (1928-2008)

מייסד שותף לפרופ' יוחנן אהרוני ז"ל בהקמת המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. ניהל את המכון בשתי קדנציות. ניהל את סקר ארכיאולוגי הנרחב הראשון של הרי יהודה בין השנים 1967 ל- 1968. פרופ' כוכבי היה מרצה מעורר השראה וחוקר בחוג לארכיאולוגיה.

פרופ' פרחיה בק (1931-1998)

חוקרת אמנות עתיקה בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. מייסדת החוג ללימודים המסופוטמים וללימודי אמנות המזרח הקרוב. כיהנה כראשת החוג בין השנים 1985 ל-1989, מורה מסורה לתלמידיה. הורישה את אוסף ספריה הפרטי לספריית המכון.

פרופ' רפאל גבעון (1916-1985)

מייסד הלימודים האגיפטולוגים בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מרצה וחוקר בחוג, ניהל משלחות סקר למקדש סרביט אל-ח'אדם, בדרום סיני בין השנים 1968 ל-1978. הוריש את אוסף ספריו הפרטי לספריית המכון.

אפרת-תרצה ייבין (1930-1975)

מרצה בחוג לארכיאלוגיה באוניברסטית תל אביב. תרומה ניתנה בשמה על ידי משפחתה וחבריה.